+420 604 723 646  |  kalousova@plantaz-blatna.cz  | od 2. 7. do 14. 7. 2023

+420 604 723 646  |  kalousova@ckvb.cz  | od 29. 6. do 12. 7.

KURZY

„Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.“ 

— Ludwig van Beethoven
Základní informace


Jihočeské klavírní kurzy pro mladé klavíristy se v roce 2022 pořádají v malebném jihočeském městě Blatná. Nejstarší klavírní kurzy v republice, založené před 36 lety legendární prof. Zdenou Janžurovou, se po působení v Písku konají v Blatné – místě s bohatou hudební a kulturní tradicí.
Klavírní kurzy jsou určeny jak začátečníkům, tak pokročilým studentům – od dětí předškolního věku po dospělé, neboť věkový limit není omezen. Setkávají se zde začínající klavíristé z celé republiky a ze zahraničí s pokročilými účastníky a mnohdy i s těmi absolventy kurzů, kteří se stali renomovanými umělci. Například klavíristé Miroslav Sekera, Jan Bartoš, Veronika Ptáčková či Pavel Voráček zde pořádají svá hudební vystoupení. V roce 2014 zde koncertoval ve spolupráci s Miroslavem Sekerou houslový virtuóz Josef Špaček, koncertní mistr České filharmonie.
K mimořádným událostem patřily každoročně přednášky a výuka fenomenálního pedagoga a klavíristy Martina Ballýho.
V červenci 2016 se uskutečnil slavnostní 30. ročník Jihočeských klavírních kurzů. Absolventi z let minulých a současných spolu s prof. M. Ballým připravili v hráčské režii Martina Plase a účinkujícího Kryštofa Pobořila a Adama Soukupa velkolepou Zámeckou piano session.
Vzácným zážitkem se v roce 2019 stal Slavnostní benefiční koncert pro Nadační fond Prof. Pavla Pafka se světovou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou, klavírním virtuosem Miroslavem Sekerou a vynikajícím houslistou Romanem Patočkou.
Tři dny světového klavíristy Jana Bartoše jsou spolu s jeho galakoncertem, přednáškou a mistrovským kurzem uměleckým vyvrcholením 36.ročníku.
Novinkou letošního kurzu je jazzová sólová improvizace vedená skvělým jazzovým klavíristou
Kryštofem Pobořilem.

Kurzy jsou rovněž otevřeny pedagogům a rodičům přítomných frekventantů. Lze se účastnit jak aktivní, tak pasivní formou. Volný je přístup do výuky, na semináře i koncerty pořádané v rámci kurzů.

Lektoři kurzů:
Jana Korbelová – umělecká ředitelka Jihočeských klavírních kurzů a profesorka Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
Veronika Ptáčková 
– klavíristka a profesorka na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Plzni

Petr Feldmann – klavírista a profesor Konzervatoře Brno, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové a Gymnázia a ZUŠ Pavla Křížkovského 

Kryštof Pobořil – jazzový klavírista a profesor na Základní umělecké škole Jana Hanuše

Co nabízíme


 • Individuální klavírní výuka od prvopočátků až po světový repertoár
 • Výuka čtyřruční hry a výuka improvizace pro všechny věkové kategorie
 • Výuka sólové jazzové improvizace
 • Koncerty a přednášky předních českých umělců
 • Koncertní vystoupení aktivních frekventantů na zámku Blatná
 • Semináře, projekce, diskusní fórum, témata související s klavírní metodikou a pedagogikou pro aktivní i pasivní účastníky
 • Plné zajištění nástrojů ke cvičení od ranních do večerních hodin
 • Volná vstupenka na koncerty
 • Volný vstup do klavírní výuky a na všechny doprovodné akce
 • Výuka probíhá každý den včetně svátků a víkendů
 • Volná vstupenka do zámeckého parku
 • Komentovaná prohlídka Městského muzea Blatná
 • Mimořádná individuální komplexní péče v klavírní výuce
 • Absolventi kurzu obdrží CERTIFIKÁT a OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu

Jihočeské klavírní kurzy v roce 2023


TERMÍN: 2. 7. – 14. 7. 2023

Pro účastníky


 • Termín a místo konání:
  3.7.-15.7.2022
  v učebnách Základní umělecké školy Blatná, Tř. J.P.Koubka 4, Blatná
  v Komunitním centru Blatná
  na zámku Blatná


 • Cena klavírního kurzu 2022


  Aktivní účastník…………………………. 5400 Kč/jednotlivec, 4900 Kč/sourozenci 
  (snížená cena platí až pro druhého sourozence)
  Pasivní účastník…………………………. 2000 Kč 

 • Přihlásit se je možné jako:
  • Aktivní účastník – individuální výuka a ostatní benefity viz. pasivní účastník.
  • Pasivní účastník – sledování výuky po celou dobu kurzu ve třídách profesorů J. Korbelové, V.Ptáčkové, P. Feldmanna a K. Pobořila, návštěvy seminářů a diskusního fóra, volné vstupenky na koncerty kurzu a všechny doprovodné akce

 • Přihlášku na kurz naleznete zde: Přihláška 2022
  Vyplněnou přihlášku prosím pošlete na: kalousova@plantaz-blatna.cz

  Detaily k platbě naleznete v přihlášce.
  Další informace: J. Korbelová, +420 606121800 nebo A. Kalousová, +420 604723646 (kalousova@plantaz-blatna.cz)
  Ubytování je možné zajistit v internátu Střední odborné školy, Blatná, V Jezárkách 745, 388 17, Blatná. (www.blek.cz)
  Cena ubytování je 330 Kč za noc, snídaně 58 Kč
  Kontakt: pan A. Voračka (mail: voračka@blek.cz; telefon: 383412213, 720 146 372)Lektoři


„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
— Charles Farrar Browne

Jana Korbelová

Jana Korbelová po gymnaziálních studiích pokračovala na pražské konzervatoři ve třídě Františka Kůdy, který ji ovlivnil a zaujal jak pro sólovou, tak pro komorní hru a absolvovala pod vedením Ludmily Melkusové . Na pražské AMU studovala u výrazné pianistické osobnosti Zdeňka Jílka a současně také u mimořádného pedagoga a klavíristy Miroslava Langera.
Během studia na AMU a po jejím absolvování působila J. Korbelová jako členka CLAVIO tria, se kterým úspěšně koncertovala v řadě evropských zemí. Kromě sólové koncertní činnosti absolvovala také řadu mistrovských kurzů,například u legendárního Lazara Bermana.
V pedagogické činnosti se od počátku J. Korbelová věnuje širokému spektru klavíristů. Patří mezi přední klavírní pedagogy ve výuce dětí od nejútlejšího, i předškolního věku až po studenty s vysokoškolským zaměřením. Řada jejích absolventů nastoupila profesionální kariéru nebo se hudba stala důležitou součástí jejich života.
Jako klavírní pedagog působila ve Vzorové hudební škole ve Voršilské ulici a po transformaci školy vyučuje hře na klavír na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy.
Od prvního ročníku v roce 1986 vyučovala na Jihočeských klavírních kurzech v Písku, nyní v Blatné, které založila fenomenální pedagožka Zdena Janžurová.
Profesorka Z. Janžurová výrazně ovlivnila J. Korbelovou nejen jako její první klavírní pedagog, ale i později významně formovala její profesní dráhu.
Jana Korbelová se podílela autorsky i dramaturgicky na vytvoření unikátního videoprogramu Z. Janžurové „Klavír hrou“, vydaného firmou Multisonic a schváleného Ministerstvem školství jako učební materiál. Jde o komplexní zpracování klavírní problematiky od prvopočátků výuky až po studium koncertních skladeb. J. Korbelová se podílí na organizování řady kulturních projektů.
Je uměleckou ředitelkou Jihočeských klavírních kurzů.

Veronika Ptáčková

Veronika Ptáčková patří mezi přední české klavíristky a interpretky klasické a populární hudební scény. Je také improvizátorkou, zpěvačkou, skladatelkou, aranžérkou a autorkou relaxační hudby.
Klavírní hře se začala věnovat od tří let v LŠU Voršilská pod vedením prof. Zdeny Janžurové a záhy začala vystupovat jako model na seminářích po celé republice. Tuto činnost později završila ve čtyřdílném cyklu videokazet „Klavír hrou“ v rámci metodického programu pro pedagogy hudebních škol. Již v 10 letech debutovala v pražském Rudolfinu s Bachovým klavírním koncertem za doprovodu orchestru Josefa Suka. Je absolventkou Gymnázia Jana Nerudy ve třídě prof. Martina Ballýho a poté Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Získala mnoho prvních cen a významných ocenění ze soutěží v sólové i komorní hře včetně titulu absolutního vítěze. Je držitelkou ocenění za provedení děl B. Smetany, B. Martinů, K. Slavického a L. Janáčka. V roce 2001 úspěšně debutovala na vyprodaných koncertech v rámci turné po Japonsku a obdržela opakovaná pozvání.
Mimo koncertní dráhy pedagogicky působila jako profesorka klavíru na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením a Hudební škole hlavního města Prahy, dále jako profesorka korepetice melodramu na pražské DAMU. V současnosti vyučuje klavír a korepetici na ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni.
Svou koncertní činnost zaměřuje také na klavírní improvizaci. Volně tvoří na témata a charaktery skladatelů klasické a populární hudby včetně jazzu. Je autorkou mnoha cover verzí napříč hudebními styly. Improvizuje na přání publika, a tak vzniká jedinečná interakce s originálními skladbami v reálném čase.
Improvizační umění využívá i v autorské relaxační hudbě ve vlastním projektu „Angelic Piano Music“, v němž vydala několik CD. Jedinečnost klavírního zvuku propojuje s alikvótním zpěvem a léčivými vibracemi terapeutických ladiček a tibetských mís. Svou hudbou vnikající v daný čas a prostor provází meditační setkání a relaxace.

Petr Feldmann

Petr Feldmann získal základní hudební vzdělání na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové pod vedením Ludmily Vlkové. Ve svých studiích dále pokračoval na Konzervatoři Brno pod vedením Renaty Bialasové, kterou v r. 2009 mimo jiné absolvoval druhým klavírním koncertem Sergeje Rachmaninova v doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře Brno.
V letech 2009 - 2010 studoval na Ostravské Univerzitě pod vedením Elišky Novotné a Lukáše Michela, od nichž přestoupil na JAMU do tříd Daniely Velebové, Heleny Suchárové-Weiser, a vynikajícího klavíristy a pedagoga Igora Ardaševa. Janáčkovu Akademii absolvoval v roce 2015 provedením Rachmaninovových Preludií op. 32
Po celou dobu jeho studií hrál v jeho uměleckém a pianistickém vývoji zásadní roli profesor Martin Ballý, u kterého mnoho let studoval na klavírních kurzech v Písku, a ke kterému jezdil na konzultace do Prahy.
Je vyhledávaným komorním partnerem obzvláště mezi zpěváky, klarinetisty a fagotisty. Pravidelně koncertuje v rámci Klubu moravských skladatelů a v Nadaci Bohuslava Martinů. V minulosti vystoupil se sólovým recitálem v rámci Jihočeských klavírních kurzů (toho času Píseckých klavírních kurzů).
Pedagogicky působí na Konzervatoři Brno, a dále na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové a Gymnázia a ZUŠ Pavla Křížkovského. Věnuje se komorní hře a korepeticím, pravidelně pořádá samostatné recitály.

Kryštof Pobořil

Kryštof Pobořil je klavírista, klávesista, zabývající se také produkcí, režií a nahráváním klasické i populární hudby.
Klavírní hře se začal učit na ZUŠ Malá Štupartská u Marty Klimešové. Dále pokračoval ve studiu na Gymnáziu Jana Nerudy ve třídě Martina Ballýho a na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde studoval klasický klavír u Kristiny Kasíkové a Iriny Kondratěnko (dnes Parker) a jazzový u Jiřího Růžičky, Mateje Benka a Víta Křišťana.
Během studií na Gymnáziu Jana Nerudy spolupracoval s předním violoncellistou Václavem Petrem, se kterým získal ocenění na soutěži Concertino Praga, zvítězil na soutěži Prague Junior Note a provedl v Rudolfinu Šostakovičův 1. klavírní koncert s Pražskou komorní filharmonií v rámci cyklu "Josef Suk uvádí mladé talenty". Během této doby byl pravidelným účastníkem klavírních kurzů v Písku.
Studium na KJJ ho později zavedlo k dalším žánrům a začal spolupracovat např. se známou českou hudební skupinou Laura a její tygří, se kterou natočil CD Továrna na sny. Dále působil v Orchestru sólistů doprovázejícím zpěváky na šansonových koncertech písní Michala Horáčka, kde spolupracoval např. s Lenkou Novou, Františkem Segradem, Ondřejem Rumlem a dalšími. Je členem instrumentální skupiny v projektu Symphony Dance Music kombinující hru DJe s živou kapelou a orchestrem. Tento projekt se uskutečnil zatím v Hlučíně a Ostravě s Moravskoslezskou filharmonii pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka. Kromě dalších angažmá a krátkodobých spoluprací v různých klubových projektech a seskupeních nyní působí v kapele Duende, která se pod vedením kytaristy Tomislava Zvardoně zabývá latinsko-americkou a španělskou hudbou, kterou kombinuje s jazzem a popovou hudbou. Dále je členem kapely Top Dream Company jako klávesista. V současnosti také spolupracuje na muzikále Branický zázrak s Janem Svěrákem a Tomášem Klusem. Také se občas vyskytuje jako člen doprovodné kapely Davida Krause v Show Jana Krause.
Jako producent a zvukař pracoval například s kapelou Sarah and The Adams na albu Pověz mi, na na mixu písně Je doma máma Tomáše Kluse pro film V síti a jako aranžér, zvukař a producent pracoval na projektu Hudbou Spolu, v rámci kterého vzniklo patnáct písní s předními českými interprety, např. Jiřím Macháčkem, Michalem Prokopem a Monikou Načevou. Pravidelně spolupracuje jako hudební aranžér, tvůrce a zvukař v projektu SongProTebe.
Mezi lety 2017 a 2020 působil jako lektor improvizace, songwritingu a hry v hudebním uskupení na Rockových kurzech v Domažlicích.
V současnosti učí na jazzovém oddělení ZUŠ Jana Hanuše klavír a jazzovou teorii.

Lektoři seminářů


„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
— Charles Farrar Browne

Jan Bartoš

Jan Bartoš je zahraničním tiskem popisován jako "jeden z nejlepších klavíristů v Evropě" a "sofistikovaný a emotivní interpret". Na nahrávkách, které natáčí exkluzivně pro vydavatelství Supraphon, jsou zastoupeni Mozart, Beethoven, Janáček a Novák. Alba si zasloužila uznání periodik Gramophone, Diapason, BBC Music Magazine, The Guardian,
The Sunday Times, či American Record Guide ad.
Jeho nejnovější CD pro Supraphon obsahuje vůbec první studiovou nahrávku Klavírního koncertu e moll Vítězslava Nováka, který natočil společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (SOČR) pod taktovkou Jakuba Hrůši. Londýnský deník The Guardian nahrávku ocenil jako Klasické album týdne, zároveň ji zařadil mezi Nejlepší alba měsíce září 2020. Časopis Stretto ocenil „brilantní provedení jak sólistou, tak dirigentem“, zatímco britský týdeník The Sunday Times zařadil CD mezi „idiomatické provedení Hrůši a Bartoše, které se vyplatí znát“. V květnu 2021 nahrávka získala Cenu Anděl za nejlepší klasické album roku 2020.
Bartošovo janáčkovské album bylo oceněné Výběrem editora časopisu Gramophone: „Jan Bartoš vás vtáhne do Janáčkova podmanivého zvukového světa, hudby, jež je zároveň exponovaná i osobní, s provázaností a drobnohledem, jež jsou podané od samého začátku s představivostí a hlubokou důmyslností“. Americká rozhlasová stanice NPR umístila nahrávku mezi Deset klasických alb pro další desetiletí a server MusicWeb International ji zařadil mezi Nejlepší alba roku 2019: „Jeho klavírní tón je nádherně průzračný, a přesto má v sobě spoustu vřelosti… Tento poslední žák Ivana Moravce může snadno stát vedle Firkušného.“ Dvojalbum Beethovenových sonát (2018), získalo pětihvězdičkovou recenzi
v časopise BBC Music Magazine: "Na této nahrávce je mimořádné vše...Arietta op. 111 je nepopsatelně nádherná."
Jan Bartoš byl pozván Alfredem Brendelem k účinkování na DVD s názvem Alfred Brendel: My Musical Life (2021). Tento legendární rakousko-britský klavírista o něm napsal: "Jan Bartoš patří k mým nejpůsobivějším a nejzajímavějším mladším kolegům. Virtuozita se v něm snoubí s hlubokou přemýšlivou muzikálností.“
Jan Bartoš koncertoval v mnoha evropských zemích stejně jako v Asii a USA. Byl opakovaně zván Jiřím Bělohlávkem ke spolupráci s Českou filharmonií a PKF - Prague Philharmonia. Mezi dirigenty, s nimiž spolupracuje, patří Jakub Hrůša, Ilan Volkov, Kristjan Järvi, Kenneth Kiesler, Tomáš Hanus ad. Bartoš získal tři významná ocenění v New Yorku - 1. cenu na mezinárodní soutěži Dora Zaslavsky-Koch (2008), Cenu Nadace Petera S. Reeda (2004) a Cenu Mieczyslawa Munze (2009). V roce 2006 získal 1. cenu na soutěži Rotary Musikförderpreis v německém Norimberku a v roce 1999 zvítězil v soutěži Concertino Praga. Dále je držitelem prestižních ocenění Rucorva Trust Award v Holandsku, Schimmel Prize v Německu a stipendistou Ministerstva kultury ČR.
Jan Bartoš je držitelem doktorátu Akademie múzických umění v Praze, kde byl posledním žákem Ivana Moravce,
a Professional Studies Diploma z Manhattan School of Music v New Yorku, kde studoval pod vedením Zenona Fishbeina
a Jamese Tocca. Jeho pedagogy v České republice byli Martin Ballý na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy,
a Miroslav Langer na HAMU. V posledních letech studoval s legendárními klavíristy Alfredem Brendelem a Leonem Fleisherem. Na Manhattan School of Music se Jan Bartoš intenzivně věnoval také komorní hudbě pod vedením Roberta Manna - primária Juilliard String Quartet, a Lawrence Duttona - violisty Emerson String Quartet.
Jan Bartoš je zakladatelem a ředitelem mezinárodního festivalu a institutu Prague Music Performance. Od roku 2019 je zároveň uměleckým ředitelem mezinárodního hudebního festivalu Americké jaro.

Kristýna Šrámková

Kristýna Šrámková vystudovala klavírní hru na Pražské konzervatoři, Hudební vědu na FF UK a klavír a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci Erasmu se věnovala klavíru i na Escola Superior de Música de Lisboa.
Cesta k józe vedla přes hledání řešení vlastních problémů se záněty šlach a s paralyzující trémou. Po několika letech vlastní praxe se za studiem jógových technik vydala do Indie, kde absolvovala 200h lektorský výcvik hatha a ashtanga jógy. V Praze potom ještě 180h kurz instruktora jógy akreditovaný MŠMT.
Dnes se józe aktivně věnuje přes deset let. Kromě individuálních lekcí je hostující lektorkou akcí (Yoga Maraton/Justice for Nature; Jedno - duše/Jógový pobyt v srdci přírody, ad.). Klavír vyučuje soukromě a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Protože pravidelná praxe jógy přinesla úlevu od bolestí a vnesla do hraní dech a lehkost, zrodil se nápad pomáhat touto formou i dalším klavíristům. V rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě UK v Praze se věnuje tomuto tématu v plné šíři. V letošním roce uspěl její doktorský projekt „Výzkum významu jógy jako prevence a řešení zdravotních problémů studentů klavírní hry“ v soutěži Grantové agentury Univerzity Karlovy. Ráda by jógou provázela klavíristy a hudební pedagogy tak, aby mohli předcházet řadě obtíží a mít z hraní větší radost.
Kromě klavíru a jógy se věnuje i rozhlasové práci, externě spolupracuje jako hudební redaktorka s ČRo Vltava, kde dramaturgicky i autorsky tvoří pořad o filmové hudbě Klapka.

Hudba je nejdokonalejší typ umění: neprozradí nikdy svoje tajemství.“ - Oscar Wilde

Partneři letošního ročníku:

V roce 2022 klavírní kurzy pořádá Kulturní Plantáž Blatná (www.plantaz-blatna.cz)

ve spolupráci se Základní uměleckou školou Blatná  

zámkem BlatnáJihočeské klavírní kurzy se konají
za podpory Ministerstva kultury České republiky

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

pod záštitou města Blatná zastoupeného starostkou Bc. Kateřinou Malečkovou

pod patronátem spolumajitelky zámku Blatná Jany Germenis-Hildprandt
pod patronátem významné české herečky Ivy Janžurové

za podpory Základní školy JAK Blatná

za podpory Základní školy TGM Blatná

ve spolupráci s Domovem seniorů Blatná

s mediální podporou Blatenských listů© 2023 - Klavírní kurzy