+420 604 723 646  |  kalousova@ckvb.cz  | od 1. 7. do 12. 7. 2020

+420 604 723 646  |  kalousova@ckvb.cz  | od 29. 6. do 12. 7.

KURZY

„Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.“ 

— Ludwig van Beethoven
Základní informace


Jihočeské klavírní kurzy pro mladé klavíristy se v roce 2020 pořádají v malebném jihočeském městě Blatná. Nejstarší klavírní kurzy v republice, založené před 34 lety  prof. Zdenou Janžurovou, se po působení v Písku konají v Blatné – místě s bohatou hudební a kulturní tradicí.
Klavírní kurzy jsou určeny jak začátečníkům, tak pokročilým studentům – od dětí předškolního věku po dospělé, neboť věkový limit není omezen. Setkávají se zde začínající klavíristé z celé republiky a ze zahraničí s pokročilými účastníky a mnohdy i s těmi absolventy kurzů, kteří se stali renomovanými umělci. Například klavíristé Miroslav SekeraJan Bartoš, či Pavel Voráček zde pořádají svá hudební vystoupení. V roce 2014 zde koncertoval ve spolupráci s Miroslavem Sekerou houslový virtuóz Josef Špaček, koncertní mistr České filharmonie.
V červenci 2016 se uskutečnil slavnostní 30. ročník Jihočeských klavírních kurzů. Absolventi z let minulých a současných spolu s prof. Martinem Ballým připravili v hráčské režii Martina Plase a účinkujícího Kryštofa Pobořila a Adama Soukupa velkolepou Zámeckou piano session.

Mimořádnou událostí letošního ročníku se v roce 2019 stal Slavnostní benefiční koncert pro Nadační fond Prof. Pavla Pafka se světovou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou, klavírním virtuosem Miroslavem Sekerou a vynikajícím houslistou Romanem Patočkou.
Letošní ročník je věnován výročí 250 let od narození génia světové hudby Ludwiga van Beethovena.

Kurzy jsou rovněž otevřeny pedagogům a rodičům přítomných frekventantů. Lze se účastnit jak aktivní, tak pasivní formou. Volný je přístup do výuky, na semináře i koncerty pořádané v rámci kurzů.

Lektoři kurzů:
Jana Korbelová – umělecká ředitelka Jihočeských klavírních kurzů a profesorka Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
Veronika Ptáčková 
– klavíristka a profesorka na Základní umělecké škole Bajkalská
Pavel Voráček 
– klavírista a profesor Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy

Co nabízíme


 • Individuální klavírní výuka od prvopočátků až po světový repertoár
 • Výuka čtyřruční hry a výuka improvizace pro všechny věkové kategorie
 • Koncerty a přednášky předních českých umělců
 • Koncertní vystoupení aktivních frekventantů na zámku Blatná
 • Semináře, projekce, diskusní fórum, témata související s klavírní metodikou a pedagogikou pro aktivní i pasivní účastníky
 • Plné zajištění nástrojů ke cvičení od ranních do večerních hodin
 • Volná vstupenka na koncerty
 • Volná vstupenka do zámeckého parku
 • Volný vstup do klavírní výuky a na všechny doprovodné akce
 • Mimořádná individuální komplexní péče v klavírní výuce
 • Absolventi kurzu obdrží CERTIFIKÁT a OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu

Jihočeské klavírní kurzy v roce 2020


TERMÍN: 1. 7. – 12. 7. 2020

Pro účastníky


 • Termín a místo konání:
  1.7.-12.7. 2020
  v učebnách Základní umělecké školy Blatná, Tř. J.P.Koubka 4, Blatná
  v Komunitním centru Blatná
  na zámku Blatná • Cena klavírního kurzu


  Aktivní účastník…………………………. 4500 Kč/jednotlivec, 4000 Kč/sourozenci
  Pasivní účastník…………………………. 1700 Kč 

 • Přihlásit se je možné jako:
  • Aktivní účastník – individuální výuka a ostatní benefity viz. pasivní účastník.
  • Pasivní účastník – sledování výuky po celou dobu kurzu ve třídách profesorů J. Korbelové, V. Ptáčkové a P. Voráčka, návštěvy seminářů a diskusního fóra, volné vstupenky na koncerty kurzu a všechny doprovodné akce

 • Přihlášku na kurz naleznete zde: Přihláška 2020
  Vyplněnou přihlášku prosím pošlete na: kalousova@ckvb.cz
  Další informace: J. Korbelová, +420 606121800 nebo A. Kalousová, +420 604723646 (kalousova@ckvb.cz)
  Ubytování je možné zajistit v internátu Střední odborné školy, Blatná, V Jezárkách 745, 388 17, Blatná. (www.blek.cz)
  Cena ubytování je 290 Kč za noc, snídaně 50 Kč
  Kontakt: pan A. Voračka (mail: voračka@blek.cz; telefon: 383412213, 720 146 372)Lektoři


„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
— Charles Farrar Browne

Jana Korbelová

Studovala na pražské konzervatoři u prof. Františka Kůdy, který ji ovlivnil a zaujal jak pro sólovou, tak pro komorní hru. Absolvovala pod vedením prof. Ludmily Melkusové. Na pražské AMU studovala u výrazné pianistické osobnosti doc. Zdeňka Jílka a současně také u vynikajícího pianisty a pedagoga doc. Miroslava Langera.
Během studia na AMU a po jejím absolvování působila J. Korbelová jako členka CLAVIO tria, se kterým koncertovala v řadě evropských zemí.


Od počátku se J. Korbelová věnuje pedagogické činnosti, určené jak dětem předškolního věku, tak studentům s profesionálním zaměřením. V současnosti působí jako pedagog na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy (dříve Hudební škola hl. m. Prahy a Gymnázium Jana Nerudy). Vyučovala též na letních klavírních kurzech v Písku, nyní v Blatné, které založila fenomenální pedagožka prof. Zdena Janžurová.

Profesorka Janžurová výrazně ovlivnila J. Korbelovou nejen jako její první klavírní pedagog, ale i později, když formovala její pedagogickou dráhu. J. Korbelová se podílela na vytvoření videoprogramu prof. Z. Janžurové „Klavír hrou“, který představuje komplexní zpracování klavírní problematiky od prvopočátků výuky až po studium koncertních skladeb. Je uměleckou ředitelkou Jihočeských klavírních kurzů.

Veronika Ptáčková


Hře na klavír se věnovala od tří let v LŠU Voršilská (nyní Hudební škola hl. m. Prahy). Pod vedením nezapomenutelné prof. Zdeny Janžurové, která hned rozpoznala její talent, vystupovala záhy jako model na seminářích po celé republice. Tuto činnost později završila ve čtyřdílném cyklu videokazet „Klavír hrou“ v rámci metodického programu pro pedagogy hudebních škol. Je absolventkou Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením, z klavírní třídy fenomenálního prof. Martina Ballýho, a Pedagogické fakulty UK v Praze.
Během své klavírní dráhy se zúčastnila velkého množství celostátních a mezinárodních soutěží v sólové i komorní hře, kde získala mnoho ocenění. Významná jsou ocenění za provedení a interpretaci děl B. Smetany, B. Martinů, K. Slavického a L. Janáčka.
Vystupovala s předními hudebními tělesy, jako například Jihočeská filharmonie, komorní orchestr Josefa Suka, komorní orchestr Akademie věd, komorní orchestr Solisti di Praga nebo Pražská komorní filharmonie.
Mimo koncertní dráhy pedagogicky působila například jako profesorka klavíru na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením a Hudební škole hl. města Prahy nebo jako profesorka korepetice melodramu na pražské DAMU. V současné době pedagogicky působí na ZUŠ Bajkalská jako klavírní pedagog, dále jako korepetirorka a věnuje se též výuce orchestrální hry.
V roce 2001 absolvovala první turné po Japonsku se zahraničními pěvci a stala se tak stálým hostem japonských pódií. Má pravidelné koncerty s operními pěvci a instrumentalisty v Čechách i v zahraničí.
Veronika Ptáčková je nejen vynikající sólistkou, ale i vyhledávanou komorní hráčkou. Působí také jako skladatelka a aranžérka. Je autorkou originálních sborových úprav pro projekt „Sborovna Rádia Classic Praha“ a věnuje se i autorské hudbě ve vlastním projektu s názvem „Angelic Piano Music“. Je zastupovanou autorkou organizace OSA a Intergram.

Pavel Voráček

Pavel Voráček je absolventem Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze u prof. Martina Ballýho a pražské HAMU ve třídě doc. Miroslava Langera. Byl stipendistou na Birmingham Conservatoire ve Velké Británii, kde studoval klavír pod vedením Margaret Fingerhut a Phillipa Martina, komorní hudbu pak pod vedením Johna Humphreyse. Absolvoval mistrovské kurzy u Petra Donohoe a Andrew Balla.
Ještě během studií získal ceny a ocenění v soutěžích jakými jsou například Concertino Praga, Prague Junior Note a Mezinárodní klavírní soutěž Bedřicha Smetany. Mezi zvláštní ocenění patří ceny za interpretaci děl Roberta Schumanna a Klementa Slavického. V cyklu „Josef Suk uvádí mladé talenty“ měl tu čest spolupracovat ve Dvořákově síni pražského Rudolfina s dirigentem Ondřejem Kukalem. Dále provedl klavírní koncerty J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. van Beethovena a R. Schumanna.
Jako sólista a komorní hráč vystoupil na Jihočeském hudebním festivalu a Mladé Smetanově Litomyšli. V rámci Pražské Muzejní noci 2011 vystoupil v Sukově síni pražského Rudolfina. Ve Velké Británii se zúčastnil jako komorní hráč festivalu F. Mendelssohna – Bartholdyho. V listopadu 2014 Pavel Voráček vystoupil společně se Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře pod vedením Miriam Němcové.
Pavel Voráček vystoupil se sólovými i komorními recitály na podiích nejen v České republice, ale i ve Velké Británii, Německu, Číně, Slovinsku, Sýrii a Švýcarsku. V současné době vystupuje s houslistou Petrem Macečkem, se kterým mimo jiné provedl kompletní cyklus deseti Beethovenových sonát. Spolupracuje se zpěváky Janou a Václavem Siberovými, Michaelou Kapustovou, Simonou Procházkovou a Petrem Matuszkem. 
Kromě sólové a komorní hry se Pavel Voráček věnuje pedagogické činnosti na Gymnáziu a Hudební škole Hlavního města Prahy. V rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě plánuje Pavel Voráček provést všech 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena.  Ke květnu 2016 již úspěšně provedl 11 z nich.

Jan Bartoš

Vzhledem ke koronavirové situaci není bohužel účast J.Bartoše možná.
Těšíme se na jeho působení v příštím jubilejním ročníku.


Jan Bartoš je zahraničním tiskem popisován jako „jeden z nejlepších evropských klavíristů“ a „citlivý a rafinovaný interpret“. Jeho alba pro vydavatelství Supraphon získávají uznání domácí i zahraniční kritiky (Gramophone, Diapason, BBC Music Magazine, The Sunday Times, Diapason, American Record Guide, a další).

Jeho nové album s nahrávkou klavírního díla Leoše Janáčka získalo ocenění Editor’s Choice v zářijovém vydání proslulého anglického hudebního magazínu Gramophone: "Jan Bartoš vás vtáhne do Janáčkova podmanivého světa zvuku hudbou, která je otevřená a přece jaksi osobní, jejíž každý řádek i detail je proveden již od samého začátku s představivostí a  hlubokou přemýšlivostí." Album bylo zařazeno celonárodní americkou rozhlasovou stanicí National Public Radio mezi 10 alb klasické hudby předznamenávajících další dekádu. Jeho dvojalbum, Beethovenovy Sonáty, získalo nejvyšší hodnocení v BBC Music Magazine: "Všechno na této nahrávce je vynikající...Jeho přístup ke klavíru je nad míru vytříbený...Arietta op. 111 je zde tak nádherná, že by bylo ztrátou času pro ni hledat ta správná slova." 

Legendární klavírista Alfred Brendel pozval Jana Bartoše k účinkování v rámci svých přednášek v sezoně 2019/2020. V příštích dvou sezónách bude také rezidenčním umělcem Pražského komorního orchestru. Kromě sólových a komorních koncertů provede i komplet pěti klavírních koncertů Ludwiga van Beethovena v pražském Rudolfinu. V listopadu se představí sólovým recitálem na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného, provede Janáčkovo kompletní klavírní dílo na Mezinárodním hudebním festivalu Janáček Brno.

Jan Bartoš koncertoval v mnoha evropských zemích  stejně jako v Asii a USA (Carnegie Hall). V roce 2009 debutoval v New Yorku v Beethovenově Klavírním koncertu č. 5 s Manhattan Philharmonia.

Jan Bartoš je vítězem tří soutěží v New Yorku – 2009 Mieczyslaw Munz, 2008 Zaslavsky-Koch a 2004 Peter S. Reed.  V roce 2006 získal 1. cenu na soutěži Rotary Musikförderpreis v německém Norimberku a v roce 1999 zvítězil v soutěži Concertino Praga. Dále je držitelem prestižních ocenění Rucorva Trust Award v Holandsku, Schimmel Prize v Německu a stipendistou Ministerstva kultury ČR.

Jan Bartoš spolupracoval s významnými dirigenty, např. Jiřím Bělohlávkem, Jakubem Hrůšou, Kristjanem Järvim, Kennethem Kieslerem, Tomášem Hanusem, Ondrejem Lenárdem, Andreas Sebastianem Wieserem a mnoha dalšími.

Jan Bartoš byl posledním žákem klavíristy Ivana Moravce. V České republice studoval ve třídách Martina Ballýho a Miroslava Langera, v zahraničí pokračoval pod vedením Zenona Fishbeina, Jamese Tocca a Leona Fleishera. V posledních letech studuje soukromě u Alfreda Brendela. V New Yorku se také intenzivně věnoval komorní hudbě pod vedením Roberta Manna (Juilliard String Quartet) a Lawrence Duttona (Emerson String Quartet). Je držitelem Professional Studies Diploma

z Manhattan School of Music v New Yorku a doktorátu Akademie múzických umění v Praze.

Lektoři seminářů


„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
— Charles Farrar Browne

Petr Feldmann

Základní hudební vzdělání získal na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové pod vedením PhDr. Ludmily Vlkové, následně studoval na Konzervatoři Brno pod vedením Mgr. Renaty Bialasové, kde v r. 2009 absolvoval druhým klavírním koncertem Sergeje Rachmaninova se symfonickým orchestrem Konzervatoře Brno. 2009 - 2010 studoval na Ostravské univerzitě pod vedením doc. Elišky Novotné a Lukáše Michela, poté přestoupil na JAMU, kde studoval u doc. Daniely Velebové, MgA. Heleny Suchárové-Weiser a MgA. Igora Ardaševa. Janáčkovu akademii absolvoval v roce 2015.

Pravidelně koncertuje v rámci Klubu moravských skladatelů a Nadace Bohuslava Martinů. V minulosti koncertoval v rámci Jihočeských klavírních kurzů ( toho času Píseckých klavírních kurzů). Spolupracuje s českými sólisty.Pedagogicky působí jako pedagog hlavího oboru Hra na klavír na Brněnské konzervatoři, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové a Gymnázia a ZUŠ Pavla Křížkovského. Věnuje se komorní hře a korepeticím, pravidelně pořádá samostatné recitály.

Juraj Okaji

Svou odbornou dráhu zahájil studiem všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě UK, kde promoval v roce 2000. Poté se věnoval vědeckému výzkumu na Tokijské univerzitě v oblasti nádorové biologie a imunoterapie. Po návratu do ČR vstoupil do klinické medicíny a za svůj obor si vybral psychiatrii. V současnosti pracuje jako lékař Psychiatrické nemocnice Bohnice a také jako pohotovostní lékař v pražských krizových centrech. Mezi hlavní oblasti odborného zájmu patří onemocnění psychotického okruhu, krizová intervence, komunitní péče, muzikoterapie.

Hudební vzdělání ve hře na klavír získal u Martina Ballýho (Hudební škola Voršilská, později Hudební škola hl. města Prahy Komenského), ke kterému docházel od útlého dětství až do skončení vysokoškolských studií. Pod vedením stejného pedagoga se rovněž několikrát zúčastnil klavírních kurzů v Písku. Hře na klavír se věnoval i nadále během svého pobytu v Japonsku, kde si svůj hudební rozhled rozšířil i díky spolupráci s japonským klavíristou Tadashi Suenagou. Po návratu do ČR obnovil „docházku“ na jihočeské klavírní kurzy, tentokrát již v Blatné. 

Oba dva světy, medicínský a hudební, se spojují v životě Juraje Okajiho pořádáním veřejných koncertů v nemocnici a ústavech sociální péče.

Hudba je nejdokonalejší typ umění: neprozradí nikdy svoje tajemství.“ - Oscar Wilde

Partneři letošního ročníku:

V roce 2020 klavírní kurzy pořádá Centrum kultury a vzdělávání Blatná 

ve spolupráci se Základní uměleckou školou Blatná  

zámkem Blatná


Jihočeské klavírní kurzy se konají
za podpory Ministerstva kultury České republiky

pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské

pod záštitou města Blatná zastoupeného starostkou Bc. Kateřinou Malečkovou

pod patronátem spolumajitelky zámku Blatná Jany Germenis-Hildprandt
pod patronátem významné české herečky Ivy Janžurové

za podpory Základní školy JAK Blatná

ve spolupráci s Domovem seniorů Blatná

s mediální podporou Blatenských listů© 2020 - Klavírní kurzy