Historie

Historie

Hudební kurzy  vznikly z iniciativy prof. Zdeny Janžurové, která se zapsala mezi významné osobnosti české hudební pedagogiky. Od roku 1986 ve spolupráci s Českou hudební společností v Praze položila základ Jihočeského hudebního festivalu a hudebních kurzů v Písku pro mladé klavíristy a houslisty. Touto tradicí navázala na slavnou epochu velkého píseckého pedagoga Otakara Ševčíka. Klavírní kurzy se zpravidla konaly v Základní umělecké škole Otakara Ševčíka  v Písku. Od roku 2014 pokračují v základní umělecké škole jihočeského města Blatná a ve zdejším unikátním vodním zámku.

 
kolaz1

prof. Zdena Janžurová

(11.12.1926 – 26.5.1997)

Absolvovala sedmileté studium hry na klavír na Státní konzervatoři hudby v Praze
(prof. Háša, prof. Grünfeldová) a čtyři semestry pedagogiky a psychologie na Pedagogické fakultě UK.

Bohatá činnost profesorky Zdeny Janžurové významně ovlivnila několik oblastí našeho hudebního života:

  • Pedagogickou – vyučovala na několika LŠU v Praze, od roku 1960 učila na Vzorové hudební škole ve Voršilské ulici. Této škole zůstala věrná i po jejím přejmenování a pozdějším přestěhování na Žižkov, kde působila zároveň na Gymnáziu Jana Nerudy. Vedla pedagogickou praxi posluchačů konzervatoře; byla pověřena předváděním ukázkových hodin pro učitele hudebních škol z celé republiky i ze zahraničí; roku 1986 založila a vedla Klavírní kurzy pro děti s rodiči a učiteli v Písku
  • Vědecko-výzkumnou – pracovala v sekci tvorby pro děti a mládež ve Svazu čs. skladatelů a ve Výzkumném ústavu pedagogickém, jehož oddělení LŠU několik let vedla. Podílela se na tvorbě osnov, metodických materiálů, učebních textů a učebnic pro LŠU
  • Lektorskou – vedla nespočet instruktáží a seminářů o metodice výuky klavírní hry dětí předškolního a školního věku, o použití improvizace klavírního doprovodu pro učitele LŠU po celé republice, semináře o výuce podle Klavírní školičky a podle Nové klavírní školy. Komplexní zpracování klavírní problematiky představuje ve videoprogramu „Klavír hrou“ (Multisonic a.s.1998).
  • Publikační – spolupracovala na sborníku klavírních pedagogů Dítě u klavíru (Supraphon Praha, NDR 1979) a na skriptech Základy improvizace klavírního doprovodu. Na publikaci S písničkou u klavíru pracovala s prof. Z. Průšovou (Supraphon 1974). S prof. M. Borovou ve spolupráci se skladatelem L. Slukou a ak. malířem J. Palečkem vytvořili Klavírní školičku pro děti předškolního a raně školního věku (Panton 1976), za niž všichni autoři obdrželi cenu ministerstva kultury. Na ni navázala čtyřdílná Nová klavírní škola (Panton 1993- I.díl. 1994- II.díl

prof. Martin Ballý

Klavírista a pedagog Martin Ballý absolvoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění ve třídách Erny Grünfeldové a Josefa Páleníčka. Komorní hudbu studoval u legendárního prof. Josefa Vlacha, pod jehož vedením se zrodilo ARS trio, jehož byl Martin Ballý řadu sezón členem. S tímto souborem navštívil většinu států Evropy a pořídil mnoho nahrávek nejen pro rozhlas a televizi, ale i pro zahraniční společnosti. Jedním, kritikou nejvíce ceněných výkonů byla souborná nahrávka klavírních trií Antonína Dvořáka pro francouzskou společnost BNL.

Sólově se věnuje vedle světového repertoáru hojně české soudobé klavírní literatuře – některé skladby premieroval, jiné nahrával pro rozhlas a televizi. Martin Ballý působí také v porotách významných klavírních soutěží a své koncertní aktivity završuje pedagogickou činností na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Mezi jeho studenty patří mnoho vítězů domácích i zahraničních soutěží. Pravidelně působí na jihočeských letních hudebních kursech a na mezinárodním festivalu Prague Music Performance.

Významní absolventi kurzů

Miroslav Sekera

Jan Bartoš

Veronika Ptáčková

Pavel Voráček

Eva Bublová

Marek Šedivý

Martin Plas

Jan Lukš

Jan Rybář

Aneta Majerová

Kryštof Pobořil

Petr Feldmann

Linda Petříková

Ondřej Bratinka

Adam Soukup

Tereza Vágnerová

+ další